logo
Dąbrowa Zachodnia

Regulamin komentarzy

foto


 1.  Możliwość publikacji komentarzy i opinii posiadają wszyscy użytkownicy internetu.

 2.  Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii wyrażają zgodę na publikowanie tych treści na stronie Dabrowazachodnia.pl

 3.  Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Dabrowazachodnia.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczanych komentarzy.

 4.  Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści:
  a) niezgodnych z prawem;
  b) propagujących przemoc;
  c) wzywających do nienawiści wyznaniowej, rasowej, etnicznej;
  d) uznanych powszechnie za niemoralnie, społecznie niewłaściwe, wulgarne;
  e) będących pomówieniami;
  f) wypowiedzi osób trzecich, które nie są publikowane przez te osoby;
  g) reklamowych.

 5.  Dabrowazachodnia.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punkcie 4 niniejszego regulaminu.

 6.  Dabrowazachodnia.pl może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane użytkowników (IP) uprawnionym organom państwa (policji, sądowi, prokuraturze) na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 7.  Dabrowazachodnia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

 8.  Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.