logo
Dąbrowa Zachodnia

Spotkanie Zarządu osiedla z przedstawicielami gminy Łomianki

17 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy Łomianki z Zarządem Osiedla Dąbrowa Zachodnia.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia możliwości pozyskania gruntów pod park przy ul. Michałowicza oraz procedury planistycznej w zakresie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I oraz „Zachodnia-Krokusa” część II, która została rozpoczęta w październiku 2021 roku. Ze względu na złożoność zagadnienia zapewniono mieszkańców, że przeprowadzone zostaną w tym zakresie konsultacje społeczne.

Przedstawione zostały również informacje dotyczące kontynuacji prac projektowych dotyczących dokończenia budowy chodnika na ul Zachodniej na wysokości numerów 62-66 oraz harmonogram prac związany z budową Parku Artystów w Dąbrowie.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, omówiono zagadnienia dotyczące modernizacji oświetlenia na ul. Zachodniej, poprawy funkcjonowania oświetlenia na drodze powiatowej ul. Wiślanej oraz możliwości zastosowania luster drogowych na skrzyżowaniu z ulicą Zieloną.

Na przykładzie ul. Ofiar Katynia zostały przedstawione ograniczenia w inwestowaniu w drogi, które nie stanowią własności gminy Łomianki, lecz są przewidziane w planach miejscowych pod publiczne drogi gminne. Podczas spotkania został poruszony problem pozyskiwania gruntów zarówno pod drogi, jak również pod poszerzenia dróg gminnych do szerokości co najmniej 6m oraz brak w tym zakresie, przychylności właścicieli posesji. Z uwagi na fakt, że tereny pod ulicą Ofiar Katynia należą do osób prywatnych gmina nie może, ze względu na dyscyplinę finansów publicznych, wydatkować żadnych funduszy na tego typu nieruchomości.

pk, ab

21.02.2022

fot.:ao

Dodaj komentarz:

Imię/Nick

Akceptuję warunki regulaminu aby opublikować komentarz

 

Komentarze:

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Może rozpoczniesz dyskusję o tym artykule?