logo
Dąbrowa Zachodnia

Obszar osiedla

foto

Dąbrowa Zachodnia to osiedle w mieście Łomianki w województwie mazowieckim.

Według stanu na dzień 30-06-2011 posiada powierzchnię 281,6 ha i 1229 mieszkańców.

Obszarem osiedla jest obszar ograniczony:

* od północy granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Lutza i dalej granicą osiedla Łomianki Górne wzdłuż ulicy Kolejowej,

* od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Leśny przez tereny Kampinoskiego Parku Narodowego,

* od wschodu granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic: Wiosenna i Francuska oraz ulic: Zielona i Brzozowa i dalej granica osiedla Dąbrowa Leśna wzdłuż granic nieruchomości przy ulicy Magnolii i wzdłuż ulicy Wiślanej,

* od południa granicą gminy Izabelin wydłuż ulicy Łuże i dalej przez teren Kampinoskiego Parku Narodowego, z wyłączeniem osiedla o nazwie Osiedle Równoległa.

Ulice osiedla:

Zachodnia

Zielona

Łuże

Ofiar Katynia

Sierakowska

Ułanów Jazłowieckich

Hugona Kołłątaja

Prosta

dr. Jerzego Lutza

Kolejowa

Francuska

Przebiśniega

Sasanki

Fiołka

Zawilca

Krokusa

Irysa

Mieczysława Michałowicza

foto