logo
Dąbrowa Zachodnia

Budżet Obywatelski Mazowsza 2021

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2021 i wystąpienia o fundusze na realizacje własnych pomysłów w Gminie/Osiedlu. Warunki konkursu poniżej

Każda inicjatywa mieszkańców jest niezmiernie cenna!!

Budżet Obywatelski Mazowsza 2021

1. Na podregion warszawski zachodni mamy do dyspozycji 1 858 000 zł;

2. Jakie warunki musi spełnić projekt?

Projekt składany do BOM musi:

• mieścić się w zakresie zadań o charakterze wojewódzkim, określonych ustawami, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

• być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktami prawa miejscowego oraz aktami prawa innymi niż akty prawa miejscowego uchwalonymi przez organy województwa mazowieckiego, w tym aktami określającymi strategię rozwoju województwa mazowieckiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego;

• być zrealizowany na nieruchomości, do której województwo posiada tytuł prawny do dysponowania, jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;

• być możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;

• być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców województwa;

• być poparty podpisami minimum 50 mieszkańców województwa w formie listy poparcia załączonej do formularza zgłoszeniowego .

3. Projekt składany do BOM nie może:

• zawierać bezpośredniego lub pośredniego wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub zastrzeżonych znaków towarowych;

• polegać na zorganizowaniu imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

• zakładać wykonania jednego z etapów realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego etapów;

• obejmować wyłącznie wykonania dokumentacji projektowej, jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;

• być zlokalizowany na terenach, które mogą podlegać roszczeniu z tytułu art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1999 r. o gospodarce nieruchomościami jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;

• zawierać treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

4. Kiedy można zgłaszać projekty?

Projekty do BOM można zgłaszać od 2 do 31 marca 2020 r.

5. Jak zgłosić projekt?

Projekt do BOM należy zgłosić na formularzu do którego trzeba dołączyć listę poparcia podpisaną przez minimum 50 mieszkańców województwa.

https://bom.mazovia.pl/rejestracja

6. Tu jest wykaz nieruchomości i dróg należących do Urzędu Marszałkowskiego

https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/wykaz-drog-wojewodztwamazowieckiego,62

https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/wykaz-nieruchomosci-wojewodztwa-mazowieckiego,35

7. Jakie projekty mogą być zgłaszane

• Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 1.000.000 zł brutto.

• Maksymalna wartość projektu nieinwestycyjnego wynosi 200.000 zł brutto.

7. Jak Głosujemy

Głosując na projekty zgłoszone do BOM mieszkaniec województwa może oddać dwa głosy – jeden głos na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden głos na projekt z puli podregionalnej. Można oddać tylko jeden głos na projekt z wybranej puli (tylko z puli ogólnowojewódzkiej lub tylko z puli podregionalnej).

Dodaj komentarz:

Imię/Nick

Akceptuję warunki regulaminu aby opublikować komentarz

 

Komentarze:

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Może rozpoczniesz dyskusję o tym artykule?