logo
Dąbrowa Zachodnia

Rozmawialiśmy o inwestycjach

Na przełomie września i października ustalany jest corocznie budżet gminy. Z naszego punktu widzenia najistotniejszy jest plan wydatków inwestycyjnych. By dobrze przygotować postulaty naszego osiedla, Zarząd spotkał się z mieszkańcami 20.09.2017 w Lemon Tree. W gronie kilkunastu osób dyskutowaliśmy o aktualnych problemach naszej okolicy.

Zdecydowanym priorytetem jest dokończenie remontu ul. Zachodniej. Zarząd zamierza dopomóc w znalezieniu kompromisowych rozwiązań między dotychczas nieprzejednanym stanowiskiem urzędu, który chce zrealizować inwestycję bez najmniejszych odstępstw, a specyficznymi problemami właścicieli poszczególnych przyległych nieruchomości.

Druga grupa zgłoszonych spraw wiąże się z kompetencjami GDDKiA i dotyczy ul. Kolejowej, czyli:

- zablokowania objazdów weekendowych korków na Kolejowej

- chodników wzdłuż opaski, szczególnie miedzy Francuską a Wiosenną (ok.50 m)

- oświetlenia opaski

- przeniesienie sygnalizacji na skrzyżowaniu Wiosenna - Kolejowa przed skrzyżowanie

- umożliwienie zawracania na Kolejowej przy Wiślanej

- ekrany dźwiękochłonne wzdłuż Osiedla Kwiatowego

Ponadto zgłoszono szereg innych spraw:

- wykonanie nawierzchni ul. Prostej

- ścieżka rowerowa wzdłuż Sierakowskiej do puszczy z parkingiem na końcu

- uzupełnienie uschniętych drzew przy Sierakowskiej

- kontrole prędkości na ul. Sierakowskiej i Zachodniej

- ponownie zgłoszono potrzebę instalacji spowalniaczy na Michałowicza

- w sprawie spowalniaczy na Zachodniej mieliśmy różnicę zdań

- przegląd znaków drogowych, by usunąć sprzeczności między oznakowaniem

- ponownie zgłoszono potrzebę przycięcia krzewów na Sierakowskiej, które zarastają jezdnię

- postulat przedłużenia linii ŁZ podobnie jak uczyniono to z ŁD

- sukcesywna modernizacja instalacji oświetlenia (wymiana starych latarni betonowych na nowe energooszczędne konstrukcji stalowej) na Osiedlu Kwiatowym mi. przy ulicy Krokusa i Michałowicza róg Zawilca

Część spotkania poświęciliśmy dyskusji nad proponowanym przedłużeniem ul. Francuskiej. Także w tej sprawie mieliśmy różne punkty widzenia.

Dyskutowaliśmy następujące warianty:

a) ulica 2-kierunkowa ze spowalniaczami w osi: Francuska-Zachodnia wzdłuż posesji Krokusa 1 i posesji Lemon-Tree (przedłużenie).

b) ulica 1-kierunkowa!! ze spowalniaczami w osi Francuska-Zachodnia wzdłuż posesji Krokusa 1 i posesji Lemon-Tree (przedłużenie). Kierunek przejazdu – od ul. Zachodniej.

c) oświetlony i dostępny 24-h/dobę chodnik - przejście dla pieszych, wózków ze ścieżką rowerową w osi Francuska-Zachodnia wzdłuż posesji Krokusa 1 i posesji Lemon-Tree (przedłużenie) BEZ przejazdu pojazdów samochodowych z zabezpieczeniem słupkami.

d) ulica 1-kierunkowa ze spowalniaczami w osi Krokusa 10/12 – ZACHODNIA wzdłuż posesji Lemon-Tree (i planowanego terenu zieleni miejskiej na terenie niezabudowanym)

e) oświetlony i dostępny 24-h/dobę chodnik - przejście dla pieszych, wózków ze ścieżką rowerową w osi Krokusa 10 - ZACHODNIA wzdłuż posesji Krokusa 1 i posesji Lemon-Tree (przedłużenie) BEZ przejazdu pojazdów samochodowych z zabezpieczeniem słupkami.

Z największym uznaniem spotkała się propozycja alternatywnego połączenia Francuskiej z Zachodnią śladem obecnej ścieżki prowadzącej do furtki i dalej wzdłuż muru do Zachodniej.

Wszystkim zgłoszonym sprawom Zarząd nada odpowiedni bieg. Postulaty inwestycyjne zgłosimy do budżetu, pozostałe do referatów i jednostek organizacyjnych gminy.

Najtrudniejsze do przeforsowania będą postulaty pod adresem GDDKiA. Podejmiemy w tym zakresie próbę spotkania.

O efektach nie omieszkamy oczywiście poinformować.

Dodaj komentarz:

Imię/Nick

Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu.

Komentarze:

Mieszkaniec 06-11-2017 13:47  IP: 217.153.116.*
Informacja o spotkaniu była przekazana szerokiemu gronu mieszkańców osiedla kilka tygodni przed nim (z dużym wyprzedzeniem). Zatem dementuję powyższą uwagę jako nieprawdziwą. Uczestniczyłem. W sporze o ulicę Francuską moim skromnym zadaniem ma znaczenie lokalne studium uwarunkowań i MPZP ale w konsultacji z mieszkańcami bowiem to dla nich oraz dla dobra pokoleń przyszłych mieszkańców tworzone są MPZP. Stosowne uwagi do projektu MPZP zostały przekazane w trybie *****istracyjnym. Sprawa jest rozwojowa, wymaga dyskusji i kompromisów. Liczymy na rozsądny kompromis.
kodo 29-09-2017 5:24  IP: 37.47.32.19*
Ekrany dźwiękochłonne dla kfiatowców😵 i co jeszcze? Może przystanek promu kosmicznego?
moja opinia 21-09-2017 12:42  IP: 178.42.251.12*
Ciekawe, dlaczego informacja o zebraniu mieszkańców ukazuje się zawsze dzień po, a nie przed. Dlatego Zarząd Osiedla nie ma prawa powoływać się na rzekome konsultacje z mieszkańcami, bo tych , de facto , nie przeprowadzono. Aby konsultacje były miarodajne, to informacja o zebraniu mieszkańców powinna być dostępna dla wszystkich mieszkańców z , co najmniej, tygodniowym wyprzedzeniem i z porządkiem obrad. A w sporze o przebieg ulicy Francuskiej , moim zdaniem , rację ma burmistrz , a nie rada osiedla.