logo
Dąbrowa Zachodnia

Odpowiedź Straży Miejskiej: sprawy porządkowe na Osiedlu Dąbrowa Zachodnia

Straż Miejska w Łomiankach informuje, że zostały wszczęte przez funkcjonariuszy SM czynności wyjaśniające w trybie art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym w związku z pojazdem osobowym zaparkowanym na ul. Sasanki 30 i zostały zakończone z oczekiwanym skutkiem.

W sezonie grzewczym 2019/2020 strażnicy miejscy podjęli łącznie 26 interwencji z zakresu spalania odpadów w piecach CO lub niestosowania się do przepisów miejscowych w ciągu ul. Zachodniej. Nadmieniam, że w takich przypadkach obligatoryjnej kontroli podlega:

- jakość zastosowanego węgla (certyfikat) oraz jego uziarnienie,

- wilgotność biomasy,

- przestrzeganie przez właścicieli przepisów Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r., w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

- przestrzeganie przez właścicieli przepisów zawartych w art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W toku codziennych działań funkcjonariusze systematycznie i na bieżąco podejmują czynności w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów. W przypadku ujawnienia przez mieszkańców takich nieprawidłowości zachęcamy do bezpośredniego zgłoszenia dyżurnemu Straży Miejskiej pod nr telefonu 986 lub 22 751 35 03.

Straż Miejska na posesji ul. Zachodnia 52 prowadzi czynności w związku z niestosowaniem się do zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dodaj komentarz:

Imię/Nick

Akceptuję warunki regulaminu aby opublikować komentarz

 

Komentarze:

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Może rozpoczniesz dyskusję o tym artykule?