logo
Dąbrowa Zachodnia

Przebudowa II cz. ul. Zachodniej

Przebudowa ul. Zachodniej od Wiślanej do Zielonej będzie niebawem realizowana, natomiast dalszy odcinek został odłożony w czasie. Uzasadnieniem są nieuregulowane kwestie własnościowe.

6 lipca spotkaliśmy się w gronie mieszkańców tej części ulicy zaniepokojonych opóźnieniami. Zastrzeżenia budzi też projekt, który udostępnił nam referat inwestycji. Z rozmów z projektantem wynika, że planowane są dalsze zmiany projektu, które mogą spowodować kolejne opóźnienia. Sformułowaliśmy nasze postulaty, wybraliśmy dwoje mieszkańców, którzy zgodzili się reprezentować zebranych w kontaktach z urzędem.

Staramy się uzyskać kopię pdf interesującego nas projektu. Tymczasem zdjęcia zrobione podczas rozmowy w referacie inwestycji (niestety nie wszystkie dobrej jakości). http://dabrowazachodnia.pl/galerie-osiedlowe/projekt-ul--zachodniej-cz-ii

Poniżej treść naszego listu do władz Łomianek.

Mieszkańcy Dąbrowy Zachodniej wraz z Zarządem Osiedla, zaniepokojeni napływającymi informacjami na temat odłożenia planowanej modernizacji ulicy Zachodniej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Sierakowskiej, zwracają się do Burmistrza Łomianek z apelem o uwzględnienie w dalszym postępowaniu ich stanowiska i postulatów.

Po licznych spotkaniach osiedlowych i sąsiedzkich dyskusjach, zainicjowanych przez samych mieszkańców żywo zainteresowanych bezpieczeństwem i ładem przestrzennym na ich terenie, została wypracowana wspólna koncepcja, w której proponujemy rozwiązania umożliwiające niezbędne przyspieszenie realizacji tego zadania, a także znaczące obniżenie jego kosztów, co powinno leżeć w dobrze pojętym interesie całej gminy.

Zachodnia jest główną ulicą Dąbrowy o znaczeniu lokalnym i średnim natężeniu ruchu, a zwiększający się ostatnio w godzinach szczytu, czy tuż przed weekendami, najazd tranzytowo-objazdowy pojazdów kierujących się drogą DK-7 do Warszawy, budzi nasz zdecydowany sprzeciw! Przejeżdżające samochody rozpędzone do 90km/h, a nawet powyżej tej prędkości, powodują poważne zagrożenia i ogromne uciążliwości dla mieszkańców: narastający hałas i wibracje, tumany kurzu , a przede wszystkim zagrożenie życia przechodzących przez jezdnię - zwłaszcza starszych czy dzieci.

Proponujemy następujące zmiany w projekcie przebudowy ul. Zachodniej na w/w odcinku, wykonanym na zlecenie władz gminnych przez Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o. z Warszawy:

1. Utrzymanie dotychczasowej szerokości pasa terenu pod zagospodarowanie ulicy i jej otoczenia, wynoszącej w najwęższych miejscach w/w odcinka 11,5 m.

2. Zmniejszenie planowanej szerokości ścieżki rowerowej oraz chodnika do 1,5 metra - projektowane 2,2m nie ma uzasadnienia użytkowego i rzadko występuje nawet w stolicy!

3. Umiejscowienie wszystkich pasów zieleni tam, gdzie pozostanie na to miejsce, pomiędzy chodnikiem lub ścieżką rowerową, a istniejącymi ogrodzeniami posesji.

4. Przeniesienie zatok na przystanki autobusowe tam, gdzie jest na to faktyczne miejsce, bez konieczności wycinania drzew i ingerencji w dotychczasowe granice posesji.

5. Przeniesienie lokalizacji przystanku autobusowego w kierunku ul. Sierakowskiej na wysokość posesji nr 52 (dostępność terenu pod zatokę autobusową i brak drzew, które trzeba by wyciąć).

Ponadto, stanowczo protestujemy przeciwko nieuzasadnionym wycinkom drzew wzdłuż całej ul. Zachodniej, gdyż można większość z nich zachować, obejmując pielęgnacją i wkomponowując w pasy zieleni.

Proponowane przez mieszkańców Osiedla Dąbrowa Zachodnia rozwiązania pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów, czasochłonnych procesów wywłaszczeniowych oraz umożliwią realizację tej ważnej inwestycji w trybie pilnym, gdyż uregulowania wymagałaby wówczas jedynie sprawa własności działek nr 377/1 i 1/1, znajdującej się w pasie drogowym. Pozostałe nieuregulowane sprawy własnościowe można przeprowadzić niezależnie od przebudowy ulicy w trybie negocjacji i polubownych uzgodnień z ich właścicielami. Ponadto przyjęcie postulowanych przez nas rozwiązań pozwoli znacznie ograniczyć przewidzianą w projekcie wycinkę drzew, na którą absolutnie nie ma zgody mieszkańców! W tej sprawie proponujemy przyjąć zasadę aby kolidujące z przebiegiem ulicy drzewa zostały przesadzone w inne miejsca.

Widząc konieczność przebudowy i modernizacji będącej w krytycznym stanie ul. Zachodniej, wnosimy o uwzględnienie naszych postulatów i deklarujemy w tej sprawie pełną współpracę.

Mieszkańcy ul. Zachodniej (Zielona – Sierakowska) upoważniają swoich przedstawicieli w osobach: Zbigniewa Gutowskiego i Katarzyny Sicińskiej (adres do korespondencji: ul. Zachodnia 74a) wybranych na zebraniu w dniu 6.07.2016 , do prowadzenia dalszych rozmów w tej sprawie.

Dodaj komentarz:

Imię/Nick

Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu.

Komentarze:

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Może rozpoczniesz dyskusję o tym artykule?