logo
Dąbrowa Zachodnia

Dym zabija - spotkanie i wnioski

fotofotofoto

Zdjęcia ze spotkania:

http://dabrowazachodnia.pl/galerie-osiedlowe/spotkanie-antysmogowe-16-02-2016

Czystość powietrza jest ważna dla naszego zdrowia. Mamy wspaniałe płuca Łomianek w postaci Puszczy Kampinoskiej ale mamy też trucicieli, którzy ten efekt niweczą.

Wiele miejscowości wydało skuteczną walkę smogowi. Chcemy wspólnie przedyskutować jakie działania należy podjąć by Łomianki nie były pod tym względem gorsze.

Na spotkanie zaprosiliśmy Komendanta Straży Miejskiej by powiedział nam, co jest mu potrzebne by działania kontrolne były skuteczne.

Porozmawiamy też o innych staraniach jakie można podjąć by zapobiegać i edukować tych, którzy nie wiedzą jak szkodzą paląc śmieci.

Zapraszamy we wtorek 16.02.2016 o godzinie 18:00 do Lemon Tree.

Warto przeczytać:

http://www.miastothinktank.pl/czyste-powietrze-markowy-produkt-eksportowy-polski

Autor pisze tam:

"Trzeci krok wydaje się najbardziej kontrowersyjny - państwo ma decydować czym i w czym mam palić? To częste podejście w dyskusji o sposobach ogrzewania naszych domów. Tylko, że już dziś spalanie śmieci jest zagrożone mandatem do 500 zł. i grzywną do 5 tys. zł. Mamy jedynie w wielu miastach problem z egzekwowaniem przestrzegania obowiązującego prawa. Wprowadzenie norm na kotły i paliwo to także nie uderzenie w najuboższych. Jeśli takim działaniom będzie towarzyszyć program osłonowy dla osób niezamożnych to warto pamiętać, że kotły np. V klasy mają wyższą efektywność energetyczną niż tzw. kopciuchy i w efekcie w takich instalacjach spalamy mniej węgla przy lepszym ogrzaniu mieszkania. Należy też pamiętać, że za tymi socjalnymi wydatkami idą miliardy oszczędności dla całej gospodarki."

Wnioski

Oto co zanotowaliśmy po spotkaniu. Sezon grzewczy powoli się kończy więc działania pewnie rozłożą się w czasie anie nie zamierzamy rezygnować

· Zwrócić się do Gazety Łomiankowskiej by podjęła temat szkodliwości palenia odpadów i niskiej jakości węgla. Poinformować o możliwości anonimowego zgłaszania takich przypadków. Zaapelować do mieszkańców o ponawianie zgłoszeń bo jednokrotna kontrola może nie natrafić na spalanie odpadów. Podjąć temat w Łomianki.info i innych wydawnictwach.

· W konkursie na dotacje dla NGO przewidzieć zadanie polegające na promocji problematyki czystości powietrza.

· Zobowiązać Straż Miejską do sporządzania notatek z interwencji dotyczących zgłoszeń toksycznych dymów i w przypadku powtarzających się zdarzeń przekazywać je do Referatu Ochrony Środowiska

· Wobec faktu, że Straż Miejska nie jest w stanie stwierdzić palenia śmieci, w przypadku kilkukrotnych zgłoszeń – kierować sprawy do WIOŚ (poprzez Referat Ochrony Środowiska) celem przeprowadzenia specjalistycznej kontroli i pobrania próbek.

· Przeprowadzić akcję ulotkową skierowaną do „podejrzanych” domów (Zarząd Osiedla).

· Zwrócić się z pytaniem do Burmistrza jakie podjął kroki w związku z zapisem w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łomianki na lata 2008-2015: ” Kierunki działań długoterminowych: 2. Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych.”

· Zwrócić się do Rady Miejskiej by w Programie Ochrony Środowiska na lata 2016-23 lub podobnym dokumencie strategicznym nie umieszczać zapisów, które znajdowały się w dotychczasowym programie: „modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz indywidualnych palenisk domowych. W gospodarce cieplnej duże znaczenie mają uwarunkowania rynkowe, stąd też wskazanie szczegółowych wytycznych nie jest możliwe.” Lecz by zastąpić je zapisem konkretnych działań.

· Skierować do Referatu Ładu Przestrzennego zapytanie, czy można w planach miejscowych zakazać instalowania w nowo wznoszonych obiektach ogrzewania na paliwa stałe.

Inne strony na ten temat:

http://www.krakowskialarmsmogowy.pl

https://www.facebook.com/hashtag/czystepowietrze?source=feed_text&story_id=1112717112085964&pnref=story

http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/mazowsze-smog-normy-jakosci-powietrza-w-2016-r-moga-zostac-przekroczone,77370.html

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/9368058,wroclawski-smog-zwieksza-ryzyko-zawalu-serca-badania,1,id,t,sa.html

http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/

Dodaj komentarz:

Imię/Nick

Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu.

Komentarze:

Michał 05-02-2016 08:15  IP: 83.42.12.13*
Dobra inicjatywa - popieram!