logo
Dąbrowa Zachodnia

Jakiej Dąbrowy Zachodniej chcemy

foto

W gminie zapadają ważne dla kształtu naszego otoczenia decyzje.

Zastanówmy się wspólnie jakiej Dąbrowy Zachodniej chcemy, miasta-ogrodu czy Tarchomina.

Możemy mieć wpływ na obszary zieleni osłaniającej nas od hałasu, zaplanować wspólną przestrzeń i zielone aleje a nie zakurzone drogi.

Zapraszamy w środę 24 czerwca

na godz 18:00 do Lemon Tree.

A oto jakie wnioski zgłosiliśmy do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przstrzennego Dąbrowy Zachodniej

1. Wyznaczenie zieleni izolacyjnej lub terenu leśnego w 10 – 20 m pasie po obu stronach rezerwy trasy S-7.

2. Wyznaczenie pasa zieleni wzdłuż każdej ulicy.

3. Ścieżki rowerowe przy każdej drodze lokalnej (Zachodnia, Sierakowska, Wiślana) oraz przy ul. Wiosennej, Zielonej, Prostej, Równoległej oraz drodze opaskowej a także przy ulicach nowoprojektowanych. Zaprojektowanie połączeń rowerowych ze wszystkich kierunków do szkoły w Dąbrowie.

4. Centrum usług lokalnych i plac miejski przy ul. Zachodniej 38, skomunikowane drogami lub ciągami pieszo-rowerowymi z każdego kierunku.

5. Skwer (zieleń utrzymana) przy ul. Zachodniej, między ul. Wiślaną a Zieloną.

6. Ograniczenie zabudowy jednorodzinnej i bliźniaczej tylko do budynków jednolokalowych.

7. Zaprojektowanie przecznic ulic nie rzadziej niż co 200 m.

8. Nie projektowanie nowych ślepych ulic oraz wyprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego z istniejących ślepych ulic poprzez ciągi pieszo-rowerowe.

9. Zakaz ogrodzonych osiedli .

10. Obniżenie wysokości zabudowy mieszkalnej do 7 m.

11. Wyznaczenie minimalnej szerokości drogi – 8m.

12. Podwyższenie, w stosunku do norm obowiązujących, wskaźnika ilości miejsc postojowych przy zabudowie usługowej (ewentualnie zróżnicowane dla różnego rodzaju usług).

13. Zaprojektowanie na terenie Dąbrowy Zachodniej boiska sportowego.

14. Zaopatrzenie wszystkich ulic w systemy odprowadzające wody opadowe.

15. Zdefiniowanie w planie dopuszczalnych wskaźników hałasu na granicy linii zabudowy wzdłuż ulic jako wytyczne do ustalania szerokości pasów zieleni, odległości linii zabudowy, ograniczeń prędkości i ruchu ciężkich pojazdów oraz ewentualnych osłon.

16. Zmiana przeznaczenia terenu leśnego leżącego między ul. Wiślaną a Zieloną na tereny zabudowy usługowej - obiekty użyteczności publicznej z jednoczesnym zachowaniem jak największej ilości zadrzewienia.

17. Zachowanie zalesionego terenu na wschodnim przedłużeniu ul. Irysa jako terenu leśnego lub zieleni utrzymanej oraz połączenie go ciągiem pieszo-rowerowym z ul. Zachodnią oraz osiedlem „kwiatowym”.

18. Zachowanie jako terenu leśnego tzw. „lasku olszynowego” położonego na północ od zachodniego krańca ul. Zachodniej .

19. Opracowanie standardów dotyczących wyglądu zewnętrznego zabudowy dla całego obszaru Dąbrowy utrzymanych w konwencji miasta-ogrodu obejmujących m.i. : kolorystykę elewacji ograniczoną do kolorów tynków naturalnych, zharmonizowaną kolorystykę dachów, zakaz budowy dachów płaskich w zabudowie mieszkaniowej oraz zobowiązanie do uzyskania akceptacji miejskiego architekta lub podobnego urzędu gwarantującego spójność i estetykę wyglądu miejscowości.

Dodaj komentarz:

Imię/Nick

Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu.

Komentarze:

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Może rozpoczniesz dyskusję o tym artykule?