logo
Dąbrowa Zachodnia

Rozmowa o bezpieczeństwie i porządku 6-11-2013

Najważniejsze informacje jakie padły podczas spotkania:
- W Łomiankach nie odnotowano w ostatnim czasie zwiększonej ilości kradzieży samochodów ani włamań do samochodów. Przeciętnie giną tu 1-2 samochody miesięcznie.
- Palenie tworzyw sztucznych jest zakazane i Straż Miejska ma uprawnienia by kontrolować paleniska. Proszę zgłaszać takie przypadki. Natomiast nie jest zakazane palenie niskiej jakości węglem i odpadami np z prodkcji mebli. Takie paliwa potrafią również emitować bardzo gryzący dym. Prawdopodobnie jest to przypadek stolarni przy rogu Kolejowej i Wiślanej.
- Należy zgłaszać przypadki wyrzucania śmieci na pole czy do lasu, w miarę możliwości fotografować. Większość takich przypadków pochodzi od osób wykonujących remonty. Straż aktualnie kontroluje place budów i widocznych remontów by wyegzekwować obowiązek posiadania kontenera.
- Radarową kontrolę prędkości mogą prowadzić tylko policjanci z wydziału ruchu drogowego w powiecie. Gmina zamówiła ponadnormatywne godziny pracy tych służb. Z-ca komendanta zobowiązał się skierować je w miarę możliwości na ul. Zachodnią w godzinach porannego szczytu.
- Zaplanujemy też spotkanie z naczelnikiem wydziału ruchu drogowego z Babic (jednostka powiatowa).
- Będziemy zgłaszali ograniczenie prędkości na ul. Sierakowskiej na odcinku od Zachodniej do KPN.
- Będziemy również zgłaszać możliwość zawracania w kierunku Gdańska na Kolejowe przy Wiślanej. (decyduje GDDKiA).
- Nie ma jednoznacznego nakazu usuwania liści z przed swojej posesji, jest obowiązek dotyczący śniegu i błota. Mimo to Straż Miejska będzie podejmowała próby interwencji w przypadku zgłoszenia.
- Zakaz palenia ognisk jest egzekwowany tylko w wypadku gdy stanowi to uciążliwość dla innych (tylko na zgłoszenie)
Telefon komórkowy naszego dzielnicowego p. Marcina Ohirko: 600 997 641

Agenda spotkania z Burmistrzem 20-06-2013
- Krótka informacja o działaniach Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia - Witold Gawda
• Nasza misja
• Strona www, cotygodniowe spotkania, sieć ulicowych
• Spotkanie ludzi, którym nie jest wszystko jedno
• 10 projektów, między innymi:
o STOP chaosowi i brzydocie zabudowy,
o Wrześniowe Dni Sąsiadów,
o Piknik rodzinny,
o Wyprzedaż garażowa ,
o Ochrona otuliny Puszczy Kampinowskiej,
o Bezpieczeństwo i oznakowanie ulic,
o Internet

• Bieżące remonty dróg (Prosta,Lutza, Zachodnia, Łuże, Zawilca, odwodnienie Francuskiej) - Witold Gawda. Ustalono kontakt z nową kierownik referatu inwestycji. Urząd liczy na duże zmiany w organizacji pracy referatu pod nowym kierownictwem. Zadania zaakceptowano do realizacji
• Zamierzenia inwestycyjne w ul. Sierakowskiej (nasadzenia, ścieżka rowerowa, parking) -referuje Wojciech Berger. Burmistrz Dąbrowski jest osobiście zainteresowany rowerową dostępnością ul. Sierakowskiej i jej wyglądem
• Przystąpienie do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedle Kwiatowe" oraz wyłożenie planu "Sierakowska Południe"- referuje Witold Gawda. Mimo napięć z planami w innych rejonach Łomianek i zmian w Studium, prace nad naszymi planami będą realizowane. Mamy złożyć wniosek na konsultacjach 26.06.
• Stan zaawansowania placu zabaw przy restauracji Lemon Tree i prześcia między ul. Zachodnią a Osiedlem Kwiatowym - Katarzyna Sicińsk. Działania postępują zgodnie zplanem
• List do TP S.A. (projekt przekazany pani Sekretarz Gminy 11 b.m.) - w zastępstwie Jacka Rostockiego przedstawia Witold Gawd. Urząd sprawdzi czy TP S.A. zajęło już stanowisko
• Prace nad uruchomieniem linii autobusowej ŁZ - Wojciech Berger. Trwają rozmowy z właścicielką gruntu i przygotowania do uruchomienia.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie szkoły w Dąbrowie

Obecni: Władze Gminy i ok 50 mieszkańców
Czas: 24-04-2013 18:00
Miejce: Polsound

Kolejno miały miejsce: powitanie Burmistrza, prezentacja trudnej sytuacji lokalowej szkoły w Łomiankach (do jej rejonu należy Dąbrowa) przez dyrektor szkoły, ocena działki pod kątem przydatności na szkołę - architekt, prezentacka trendów demograficznych - wiceburmistrza Rusiecki oraz dyskusja.

W dyskusji przedstawiłem głosy mieszkańców naszergo osiedla:
- o budowie szkoły powinny rostrzygać dane demograficzne i analizy a nie przetarg polityczy
- zależy nam na bardzo dobrej szkole a nie szkole jakiejkolwiek. Cel np. jedna z 10 najlepszech szkół w województwie.
- strony łomiankowskiego konfliktu powinny w tej sprawie działać wspólnie ponad podziałami. Na konflikcie nikt nie wygra a wszyscy stracą
- samorząd i mieszkańcy Dąbrowy Zachodniej chcą być częścią tego projektu, mieć wpływ na rozstrzygnięcia i przyczynić się do sukcesu.

Dominowały głosy "za" ale było też trochę głosów "tak, ale". Wśród tych ostatnich najczęściej podnoszono, że działka jest za mała, chć archtekt twierdził coś przeciwnego.
W podsumowaniu Burmistrz zapowiedział szeroki udział mieszkańców w projekcie.


Plac zabaw - follow up 23-04-2013

Państwo Szlupowiczowie złożyli wniosek w Urzędzie. Mają w najbliższych dniach uzupełnić go o plan drogi dojścia.
Burmistrz uzyskał zgodę właściciela terenu przyległego na zawarcie porozumienia w sprawie przejścia.
Następnym krokiem będą negocjacje dotyczące ceny dzierżawy gruntu. Strony zgodziły się, że będzie ona pokrywała jedynie poniesione nakłady.

Spotkanie w sprawie placu zabaw 19-04-2013

Obecni: Burmistrz T.Dągrowski, Radny W.Berger, W.Gawda i J.Rostocki - Zarząd Osiedla, S. Kodymow - kierownik ref..geodezji z Urzędu Gminy, A. Kornowska - przedstawicielka firmy dostarczającej wyposażenie placów zabaw, A. i A. Szlupowiczowie- właściciele Lemon Tree
Czas: 10:00 19-04-2013
Miejsce: Restauracja Lemon Tree

W dyskusji przedstawiono wnioski zgłoszone przez mieszkańców poprzez naszą stronę. Postulat dostępu od strony osiedla kwiatowego został potraktowany bardzo poważnie.
Zapoznano się z wariantami wyposażenia i ich kosztami.
Dokonano wizji terenu pod kątem przydatności dla placu zabaw oraz możliwości komunikacyjnych z osiedlem kwiatowym.

Ustalenia
Strony zgodziły się, że korzyści z inwestycji są obopólne.
Gmina wydzierżawi od właścicieli Lemon Tree teren pod plac zabaw na okres 10 lat za czynszem symbolicznym lub wyższym gdy poniesione zostaną dodatkowe koszty
Projekt w 50% dofinansowany będzie z funduszy zewnętrznych w tym bądź przyszłym roku.
Wytyczona i przygotowana zostanie droga dojścia od strony osiedla kwiatowego po działce pp. Szlupowiczów. Na temat dojścia przez teren innego właściciela (brakujący do ul. Krokusa odcinek ok. 25 m) rozmowy w ciagu 2 dni przeprowadzi Burmistrz.
Przejście to nie będzie zamykane na noc.

Przy okazji pojawiła się kwestia trwałego (dłuższego niż 10 lat) uregulowania komunikacji osiedla kwiatowego z ul. Zachodnią oraz zabezpieczenia przed chaotyczną i nieestetyczną zabudową wolnego dziś terenu. Temat ten będzie przez Zarząd kontynuowany.
Państwo Szlupowiczowie przedstawili też koncepcję budowy na swym terenie kameralnego centrum handlowo-usługowego w architektonicznej konwencji dworku. Realizacja nie nastąpi jednak w najbliższej przyszłości.


Zebranie mieszkańców 16-04-2013

Na Zebranie Osiedla przybyło 86 mieszkańców. To najlepszy dotychczas wynik wśród zebrań osiedlowych. Mieszkańcy naszego osiedla po raz kolejny wykazali się poczuciem odpowiedzialności za wspólne sprawy. Na następne zebranie trzeba będzie pomyśleć o jeszcze większej sali.
Procedury wyborcze trwały długo i mniej czasu pozostało na dyskusję, choć udało się poruszyć tematy inwestycji drogowych, kanalizacyjnych, sprawy "śmieciowe" i oświatowe (szkoła w Dąbrowie).
Nowy Zarząd:
Witold Gawda - przewodniczący (72 głosy)
Wojciech Berger (45 głosów) - v-ce przewodniczący
Jacek Rostocki (40 głosów) - sekretarz
Katarzyna Sicińska (33 głosy) - skarbnik

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy p. Maćkowi Moraczewskiemu z zaprzyjaźnionej redakcji lomianki.info

fotofotofoto

Dodaj komentarz:

Imię/Nick

Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu.

Komentarze:

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Może rozpoczniesz dyskusję o tym artykule?