logo
Dąbrowa Zachodnia

Zasady zarządzania projektami

Musimy zadbać o skuteczność naszych działań. Realizowanie dużych przedsięwięć w oparciu o pracę społeczną, czy wolontariat, jak kto woli, to duże wyzwanie.

Nasze zasady zarządzania projektami

Zarząd, po konsultacji z zespołem osób zainteresowanych tematem, określa cel i ogólne ramy projektu oraz powołuje kierownika projektu.

Decyzje o składzie zespołu projektowego podejmuje kierownik projektu. Ma on też prawo dokonywać zmian składu zespołu.

Zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie realizacji projektu poprzez takie prowadzenie spotkań i działań zespołu, które wyzwala aktywność i odpowiedzialność członków zespołu.

Jasne i znane wszystkim kryteria podejmowania decyzji oraz jawność samego procesu decyzyjnego są podstawą pracy zespołu.

Jeżeli ktokolwiek z pracujących przy projekcie ma w omawianym temacie osobisty interes lub może mieć miejsce konflikt interesów, oczekujemy, że poinformuje pozostałe osoby o takiej sytuacji.

Kierownik projektu musi skupić szczególną uwagę na zapobieganiu napięciom i konfliktom w zespole a w przypadku ich wystąpienia zasięgnąć pomocy z zewnątrz i omówić sprawę z zespołem.

Harmonogram, podział zadań i szczegóły realizacji ustala zespół projektowy o ile nie powierzy zadań cząstkowych poszczególnym członkom zespołu.

Członek zespołu przyjmując do realizacji zadanie musi zostać wyraźnie poinformowany jakie zadanie mu powierzono, jakie może podejmować decyzje, z kim ma się kontaktować w razie problemów oraz przyjąć odpowiedzialność za zadanie.

Po zakończeniu projektu lub jego etapu zespół dokonuje oceny swej pracy koncentrując się na wnioskach jakie wynikają z pracy zespołu dla przyszłych działań.

Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskami zespołu, ocenia zgodność efektów z celami.

foto

Dodaj komentarz:

Imię/Nick

Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu.

Komentarze:

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Może rozpoczniesz dyskusję o tym artykule?